Lépjen kapcsolatba velünk!     +36 70 3380737     uh.enilogrebew@selas
webergoline angol weboldal

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

A Webergoline Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), címe: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., a www.webergoline.hu üzemeltetője respektálja, hogy mind a hírlevél feliratkozáskor, árajánlat kérés során birtokába jutott felhasználói adatok kezelésénél, – annak minden fázisában – megfeleljen a jogszabályoknak. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

1992. éve LXIII. törvény:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
1998. évi VI. törvény:
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról
2001. évi CVIII. törvény:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező 
2003. évi C. törvény:
Az elektronikus hírközlésről 
2011.CXII törvény:
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vele kapcsolatba lépett felhasználók személyes adatait. 

Az Adatkezelő a tudomására jutó minden személyes adatot bizalmasan kezeli, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. Kivételt képezhet az érintett személy egyértelmű, e-mailben rögzitett hozzájárulása. Amennyiben a hatóság felkéri az Adatkezelő-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden törvényes feltétele fennáll.

Kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az ügyfeleinek, az oldal látogatóinak, hírlevél feliratkozóinak, és a rendezvényekre való regisztrálóknak, a személyes és bizalmas információit, a leiratkozás lehetősége pedig a kiküldött hírlevelek mindegyikében megtalálható.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az adatkezelésben résztvevők illetve érintettek köre: 

  • Hírlevél feliratkozók
  • Árajánlat kérők
  • Rendezvényre jelentkezők

A kezelt adatok köre: 

A felhasználók által az adatközlés során megadott szükséges adatok: Név, kapcsoltfelvételi adatok (telefonszám, e-mail cím, cím), számlázási adatok

Hogyan gyűjtjük az információkat:

A weboldalon elhelyezett feliratkozó illetve kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével.

Meglévő információk tárolása és védelme:

A megadott információkat zárt, bejelentkezéshez kötött rendszerben tároljuk, melyhez az Adatkezelő közvetlen munkatársain kívül másnak nincs hozzáférése. Az így tárolt adatokhoz harmadik avagy külső személynek, szervezetnek nincs hozzáférése.
A hírlevél feliratkozók adatait a fentiekkel ellentétben a mailchimp.com online hírlevélküldő rendszerében tároljuk és kezeljük. Az adatok megtekintése, kezelési ez esetben is bejelentkezéshez kötött. Lévén, hogy a mailchimp.com egy külső szolgáltató, így az adatok biztonságáért nem tudunk felelősséget vállalni.

A mailchimp.com szerződéses feltételeiről és adatkezeléséről az alábbi oldalon lehet tájékozódni: https://mailchimp.com/legal/

Az adatgyűjtés célja:

Hírlevél feliratkozók gyűjtése, ajánlatkérések, érdeklődések begyűjtése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Az Adatkezelő  munkatársai. Az Adatkezelő minden esetben kötelezi munkatársait írásos formában is a felhasználók, ügyfelek adatainak védelmére.

Az adatkezelés időtartama: 

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó törlésre vonatkozó kérelmét követően 2 napon belül törlésre kerülnek. 
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
  • személyes adatainak helyesbítését, 
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Használunk-e cookie-kat?

Weboldalainkon az ismétlődő látogatások,a látogatások számának és jellegének illetve a felhasználói élmény javítása érdekében Cookie-kat (úgynevezett sütiket) használunk.
Ezek a cookie-k mindazonáltal semmilyen módon nem alkalmasak konkrét személy azonosítására és nem is tartalmaznak ilyen jellegű információkat.

Leiratkozás

Az felhasználó által megadott e-mail címet használjuk a hírleveleink, reklám anyagaink kézbesítésére. Ha egy napon a felhasználó úgy dönt, hogy le akar iratkozni a további e-mailek fogadásáról, akkor az adott hírlevél alján található “Leiratkozás” linkre történő kattintással törölheti magát adatbázisunkból. A leiratkozást követően nem küldünk a felhasználónak több hírlevelet.

Beleegyezés

Azáltal, hogy használja a weboldalunkat illetve a weboldalunkon található hírlevél feliratkozó, kapcsoltfelvételi űrlapokat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink elfogadásához és betartásához.
Kedves látogatónk weboldalunk sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérjük engedélyezd a sütik használatát!
Értem Részletek